Austad Diagnostikk bruker Helseboka i forskningsprosjekt


Gunnar Austad er lege og spesialist i radiologi. Han er også daglig leder av Austad diagnostikk, et selskap som tilbyr systematisk undersøkelse av kroppens organer og blodårer ved hjelp av ultralyd. Austad er opptatt av forebygging, og har erfart at en helsesjekk kan bety starten på en sunnere livsstil. Og nå blir 15 000 mennesker koordinert via Helseboka i et omfattende forskningsprosjekt.

 

Selskapet ble etablert i Ulsteinvik av faren Tor Austad for 20 år siden, og per i dag omfatter virksomheten 11 klinikker over hele landet. Noen oppsøker Austad diagnostikk med konkrete mistanker om at noe er galt. Noen ønsker å være i forkant i forbindelse med arvelig sykdom. Noen trenger å bli beroliget.

– Behovene til folk er forskjellige, men for oss er det viktig at alle får både en god undersøkelse i tillegg til en samtale både i forkant og etterkant. Vi ønsker alltid å avklare hva motivasjonen for undersøkelsen er, og når den er utført får ikke pasienten bare et resultat, men også en vurdering av plager og sykehistorie med legen. Folk skal føle seg trygge hos oss, sier Austad.

 

Ser inn i fremtiden

– Hensikten med en helsesjekk må jo ikke nødvendigvis handle om å oppdage alvorlig sykdom, men også om å være i forkant, sier han videre. Og som eksempel bruker Austad et typisk funn hos mange pasienter: Høyt fettinnhold i leveren, såkalt “fettlever”.

– Her kommer dette med å være i forkant skikkelig til sin rett, sier han entusiastisk, og forklarer videre om at et høyt fettinnhold i leveren kan fortelle mer om helsen enn selve vekten.

– En person kan veie noen kilo ekstra, men samtidig spise riktigere og mosjonere bedre enn en som er tynn, sier Austad og forklarer at høyt fettinnhold i leveren i seg selv øker risikoen for både hjerte/karsykdommer og diabetes.

– Det positive når man oppdager fettlever at dette er en tilstand de aller fleste faktisk selv kan gjøre noe med selv! Høyt fettinnhold er reversibelt, og ved å trene litt mer og spise litt sunnere kan risikoen for å bli alvorlig syk senere i livet reduseres ved hjelp av litt egeninnsats, forteller Austad. Han legger også til at funnene ved ultralydundersøkelsen ofte er positivt utslagsgivende på både motivasjon og gjennomføringsevne hos pasientene.

 

Ultralydteknologi har i en årrekke blitt benyttet til å fremstille en rekke av kroppens organer ved hjelp av lydbølger (ekko). Under helsesjekken undersøker legen blant annet stoffskiftekjertelen på halsenlymfebaner, bryst og armhuler, bukspyttkjertelen, lever, galleblære, nyrer og urinveier, prostata, testikler, livmor og eggstokker.

 

Eget forskningsprosjekt

Interessen og engasjementet for dette med fettlever, plakk i blodårene og forekomst av hjerte- og karsykdom har resultert i et eget forskningsprosjekt, som Austad også har planer om skal danne grunnlaget for en doktorgrad.

– Dette har jeg lyst til å undersøke nærmere, og vi har utviklet en ny metode for å kvantifisere resultatene ut fra kjønn og alder, forteller Austad – som har ambisjoner om å inkludere 15 000 deltakere i studiet.

 

Tor Austad startet opp med helsesjekk med ultralyd for snart 20 år siden. I dag har Austad Diagnostikk 11 klinikker over hele landet.

 

Helseboka som samhandlingsplattform

Og her kommer Helseboka inn i bildet. Med et prosjekt av slike dimensjoner er Austad avhengig av et velfungerende, elektronisk grensesnitt for innkalling, info, samtykke, online-booking med mer.

 

Ved bruk av skjemamodul og timebok med booking har Austad Diagnostikk skreddersydd sitt eget skjema med spørsmål som router til klinikkens ulike timebøker/behandlere. På denne måten får kunden bestilt time til korrekt behandler basert på svarene som er fylt ut i skjemaet som en del av bookingflyten. Dette gir klinikken mulighet til å få relevant informasjon ang bestillingen på forhånd av timen slik at behandler kan stille bedre forberedt. Besvarelsen til kunden vil bli journalført i Helseboka og koblet til timebestillingen hvor behandler får oversikt over besvarelsen.

Ved bruk av brandingpakken vil selve timebestillingen gjenspeile klinikkens farger og logo slik at kunden får en følelse av å hele tiden være på klinikkens plattform.

Sjekk løsningen til Austad Diagnostikk her.

 

– Austad diagnostikk bruker per i dag Helseboka som samhandlingsplattform i sin daglige drift, noe som sparer klinikkene for mye tid. Den nytteverdien har vi nå skalert opp slik at vi også kan gjennomføre vårt store forskningsprosjekt på en effektiv og oversiktlig måte, sier Austad avslutningsvis.

 

Se alle våre moduler og priser
Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg
Nyhetsbrev